Έχω ήδη κατοχυρωμένο όνομα (domain name), μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό στο πακέτο web hosting ?

Βεβαίως, δεν χρειάζεται να κατοχυρώσετε νέο όνομα (domain name), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό που ήδη έχετε. Απλά κατά την διαδικασία παραγγελίας πακέτου φιλοξενίας δηλώνετε το όνομα αυτό ώστε να ανοίξουμε σωστά το πακέτο φιλοξενίας.

Προτείνουμε όμως τη μεταφορά του domain name σας στην εταιρεία μας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας του στο μέλλον σε περίπτωση αναβάθμισης των υπηρεσιών μας.