Τί είναι το όνομα χώρου (domain name) ?

Το όνομα χώρου (domain name) είναι το όνομα μιας ιστοσελίδας (website) στο internet. Τα domain names είναι μοναδικά και χαρακτηρίζουν την ιστοσελίδα στην οποία αναφέρονται. Ένα domain name αποτελείται από το πρόθεμα ( πχ. yourname , yourcompany) , και μια κατάληξη (TLD) π.χ. (.gr, .com κ.λ.π).

Για κάθε χώρα υπάρχει μια μοναδική τέτοια κατάληξη (πχ. .gr για την Ελλάδα, .de για την Γερμανία, .uk   για Ηνωμένο Βασίλειο, .us για ΗΠΑ κ.λ.π.)

Υπάρχουν και οι διεθνείς καταλήξεις όπως για παράδειγμα η κατάληξη .com, που είναι η πιο δημοφιλής διεθνώς και σχετίζεται κυρίως με εμπορικά domain names, οι δημοφιλείς καταλήξεις .net, .org, .biz, .info χρησιμοποιούνται από εταιρίες και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο.

Υπάρχουν και οι νέες θεματικές καταλήξεις όπως .company, .group, .network κ.λ.π

Η κατοχύρωση ενός ονόματος γίνεται κατ΄ελάχιστο για 1 χρόνο για τα διεθνή και για 2 χρόνια για τα .gr και έπειτα ανανεώνεται για τόσα ή περισσότερα χρόνια.