Από την υποβολή και την πρωτοκόλληση της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο και υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση εκχώρησης δεν είναι ανυπόστατη και ότι πριν από την αίτηση αυτή δεν προηγείται άλλη κατά την στιγμή υποβολής της για το ίδιο όνομα χώρου, το Μητρώο ενεργοποιεί προσωρινά το Όνομα Χώρου, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της ΕΕΤΤ έπειτα από συνεδρίαση.

Mπορείτε να κάνετε την ανανέωσή του σε εμας αρκεί να γνωρίζετε τον κωδικό εξουσιοδότησης του ονόματος. Σε περίπτωση που δεν έχετε τον κωδικό διαθέσιμο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προηγούμενο καταχωρητή σας για να σας τον δώσει, ώστε να προχωρήσουμε σε ανανέωση και μεταφορά σε εμάς.

Eίναι δυνατή η κατοχύρωση ονομάτων χώρου (domain names) το μεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες. Αιτήσεις εκχώρησης ονομάτων χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο όπως και για όλα τα υπόλοιπα domain names.

Για τα ονόματα χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες ισχύουν οι παρακάτω γενικοί κανόνες:

α. Δεν υποστηρίζονται ονόματα χώρου με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες στο ίδιο επίπεδο π.χ. myφως.gr
β. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των χαρακτήρων σ και ς, π.χ. φαροσ.gr και φαρος.gr
γ. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ μικρών ή κεφαλαίων άτονων ελληνικών χαρακτήρων και μικρών ή κεφαλαίων τονισμένων ελληνικών χαρακτήρων π.χ. ματινα.gr, MATINA.GR, ματίνα.gr, ΜΑΤΊΝΑ.GR

Τα Oνόματα Xώρου (domain names) με διεθνή κατάληξη αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου [Α-Ζ,a-z,0-9] και τον ειδικό χαρακτήρα [-]. Περιλαμβάνουν τουλάχιστον (3) χαρακτήρες και έως (63) χαρακτήρες.

Τα ονόματα χώρου (domain names) με κατάληξη .gr αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού [Α-Ζ,a-z,0-9], ή του ελληνικού αλφαβήτου [Α-Ω,α-ω,0-9] οι οποίοι κωδικοποιούνται σε μορφή PUNYCODE, και τον ειδικό χαρακτήρα [-]. Περιλαμβάνουν τουλάχιστον (3) χαρακτήρες και έως (60) χαρακτήρες.

To domain name δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον χαρακτήρα [-] , ούτε να περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-].

Σε περίπτωση που δηλώσατε λάθος domain name και το όνομα έχει κατάληξη .gr μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης μέσα σε διάστημα 5 ημερών από την καταχώρηση της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας στείλετε με email το αίτημα αντικατάστασης του ονόματος. Όλα τα υπόλοιπα domain names δεν μπορούν να ανακληθούν.

Σας ενημερώνουμε οτι ο χρόνος υποβολής της αίτησης εκχώρησης ονόματος ορίζεται με την πρωτοκόλλησή της απο το μητρώο. Αυτό γίνεται μόνο αφού λάβουμε την παραγγελία σας και βεβαιώσουμε την πληρωμή των τελών καταχώρησης. Γίνεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη μέρα και εφόσον έχει γίνει και βεβαιωθεί η πληρωμή των τελών καταχώρησης. Αυτό ισχύει και για την πληρωμή με πιστωτική κάρτα και για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Εργάσιμες μέρες θεωρούνται Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9.00-17.00 πλην αργιών.

Δεν έχουμε καμία ευθύνη εάν κατά τη διαδικασία παραγγελίας και μέχρι την πρωτοκόλληση της αίτησης από το μητρώο, μετά και την βεβαίωση πληρωμής, κάποιος άλλος σε άλλο καταχωρητή στείλει αίτηση εκχώρησης για το ίδιο όνομα και η αίτηση πρωτοκολληθεί στο μητρώο νωρίτερα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να αναζητήσετε και κατοχυρώσετε κάποιο άλλο domain.

Η ανανέωση ονόματος χώρου γίνεται μόνο εφόσον βεβαιωθεί η πληρωμή. Γίνεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη μέρα και εφόσον βεβαιωθεί η πληρωμή των τελών ανανέωσης. Εργάσιμες μέρες θεωρούνται Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 - 17:00 πλην αργιών. Οι ενέργειες ανανέωσης θα πρέπει να γίνονται το αργότερο 3 μέρες πριν τη λήξη του ονόματος χώρου για να διασφαλιστεί το όνομα. Αν σταλλεί αίτηση ανανέωσης την ίδια ή την προηγούμενη εργάσιμη μέρα της λήξης του ονόματος, δεν διασφαλίζεται η ανανέωση και το όνομα μπορεί να λήξει. Τα gr domains που έχουν λήξει δεσμεύονται για διάστημα 15 ημερών, κατά το διάστημα αυτό το όνομα μπορεί να κατοχυρωθεί και πάλι μόνο από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του. Μετά την πάροδο 15 ημερών το όνομα μένει ελεύθερο, κάθε δικαίωμα του προηγούμενου ιδιοκτήτη πάνω στο όνομα παύει να ισχύει, και μπορεί να κατοχυρωθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Για να αλλάξετε τα στοιχεία διεύθυνσης ή επικοινωνίας, όπως είναι το τηλέφωνο και το email σας, ή να αλλάξετε τους nameservers του ονόματος συμπληρώνετε την αίτηση αλλαγής στοιχείων.

Ο Κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου είναι ένας συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Δικαιούχου του Ονόματος και επιτρέπει την διαχείριση του Ονόματος ηλεκτρονικά. Είναι υποχρεωτικός να δωθεί κατά την διαδικασία μεταφοράς ενός ονόματος σε άλλο καταχωρητή, έτσι αν θέλετε να μεταφέρετε το domain name σας σε εμάς και να έχετε εμάς σας καταχωρητή, αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό εξουσιοδότησης θα πρέπει να τον ζητήσετε από τον τωρινό καταχωρητή σας και να μας τον δώσετε, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η μεταφορά.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των oνομάτων χώρου (domain names) που μπορούν να εκχωρηθούν σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μπορείτε να κατοχυρώσετε όσα ονόματα χώρου θέλετε και  μπορείτε να έχετε ξεχωριστό site για κάθε domain name είτε να έχετε πολλαπλά domain names  που να δείχνουν στο ίδιο site.

Σελίδα 1 από 2