Μπορώ να έχω domain name με κατάληξη διαφορετική από αυτές που προσφέρετε ?

Βεβαίως, μπορείτε να φιλοξενήσετε οποιοδήποτε domain name με οποιαδήποτε κατάληξη.

Χρειάζεται μόνο να δηλώσετε στον καταχωρητή του ονόματος τους nameservers του πακέτου φιλοξενίας που θα σας σταλούν μέσω email με τις οδηγίες χρήσεως.