Είναι δυνατή η αναβάθμιση του πακέτου φιλοξενίας (web hosting) που έχω ?

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αναβαθμίσετε το πακέτο φιλοξενίας που έχετε σε μεγαλύτερο πακέτο πληρώνοντας την διαφορά για τον χρόνο που απομένει εως την λήξη της φιλοξενίας.