Τί είναι το CPanel (control panel)?

Το Cpanel (control panel) είναι ο πίνακας ελέγχου που σας παρέχουμε δωρεάν για τη διαχείριση των υπηρεσιών του πακέτου φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας. Όλα τα πακέτα φιλοξενία παρέχουν Cpanel. Πρόσβαση στο Cpanel έχετε μέσω "http://yourdomain.gr/cpanel" όπου yourdomain.gr το όνομα (domain name) της ιστοσελίδας σας. .