Τί είναι τα Subdomains?

Ενα subdomain δείχνει σε υποκατάλογο του κύριου ονόματος. Για παράδειγμα το test.yourdomain.gr δείχνει στον φάκελο /test κάτω από το κύριο όνομα yourdomain.gr. Τα περιεχόμενά του είναι ξεχωριστά από το υπόλοιπο site , λειτουργεί δηλαδή σαν ένα ανεξάρτητο site και έχει πρόσβαση με το subdomain name "test.yourdomain.gr".