Πόσα ονόματα χώρου (domain names) μπορώ να κατοχυρώσω ?

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των oνομάτων χώρου (domain names) που μπορούν να εκχωρηθούν σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μπορείτε να κατοχυρώσετε όσα ονόματα χώρου θέλετε και  μπορείτε να έχετε ξεχωριστό site για κάθε domain name είτε να έχετε πολλαπλά domain names  που να δείχνουν στο ίδιο site.