Τι είναι ο Κωδικός Εξουσιοδότησης (authorization code) ενός domain name?

Ο Κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου είναι ένας συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Δικαιούχου του Ονόματος και επιτρέπει την διαχείριση του Ονόματος ηλεκτρονικά. Είναι υποχρεωτικός να δωθεί κατά την διαδικασία μεταφοράς ενός ονόματος σε άλλο καταχωρητή, έτσι αν θέλετε να μεταφέρετε το domain name σας σε εμάς και να έχετε εμάς σας καταχωρητή, αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό εξουσιοδότησης θα πρέπει να τον ζητήσετε από τον τωρινό καταχωρητή σας και να μας τον δώσετε, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η μεταφορά.