Πως προσθέτω ένα επιπλέον site στο επαγγελματικό πακέτο μου - addon domain.

Για να ανοίξω ένα επιπλέον website στο επαγγελματικό web hosting πακέτο μου χρησιμοποιούμε την επιλογή addon domain απο το cpanel. Προσοχή στους VPS, Dedicated servers και πακέτα μεταπωλητών αν πρόκειται για διαφορετικούς χρήστες χρησιμοποιούμε το WHM και όχι την επιλογή addon domain.
Το addon domain σας πρέπει να έχει τους ίδιους nameservers με το κύριο domain name του πακέτου σας. Η ρύθμιση των nameservers γίνεται στον καταχωρητή του ονόματος είτε πριν είτε αφού δημιουργήσετε το addon domain.

Επιλέξτε το εικονίδιο Addon Domains από το control panel.

New Domain Name: το όνομα του site (πχ. yourdomain.com)

Subdomain/Ftp Username: το directory στο οποίο θα δείχνει το addon domain (πχ. yourdomain)

Password: password για το account (για ευκολία χρησιμοποιήστε το ίδιο password με του cPanel)