Μπορώ να βάλω cgi scripts ?

Σας παρέχουμε το δικό σας /cgi-bin directory για να ανεβάσετε τα cgi-script σας. Τα cgi scripts θα πρέπει να ανεβαίνουν στον server ως μορφή κειμένου τύπου ASCII text, πάντα μέσα στο /cgi-bin directory και με permissions 755. Μπορείτε να ορίσετε τα permissions είτε μέσω του File Manager στο CPanel είτε μέσω FTP. Προσοχή ! Η πρώτη γραμμή εντολής στα cgi-script σας θα πρέπει να είναι το path για την perl  #/usr/bin/perl