Ποιες είναι οι ρυθμίσεις για την εγκατάσταση e-mail λογαριασμού στον υπολογιστή μου ώστε να βλέπω τα e-mail μου ?

Αυτές  είναι οι ρυθμίσεις που θα χρειαστείτε για να εγκαταστήσετε λογαριασμούς αλληλογραφίας σε οποιονδήποτε email client που θα λειτουργεί απο τον υπολογιστή σας, για να βλέπετε τα email σας:
Τύπος Mail server: POP3
Incoming mail server(POP3): mail.domain.gr
Outgoing mail server(SMTP): mail.domain.gr
όπου domain.gr το όνομα του ιστοτόπου σας
Username: (ολόκληρη η email διεύθυνση)
Password: (το password που δηλώσατε μέσα στο cpanel όταν ανόιξατε την συγκεκριμένη email διεύθυνση)
SMTP Authentication: Enabled