Πότε θα εκτελεστεί παραγγελία κατοχύρωσης/ανανέωσης του domain name μου ?

Σας ενημερώνουμε οτι ο χρόνος υποβολής της αίτησης εκχώρησης ονόματος ορίζεται με την πρωτοκόλλησή της απο το μητρώο. Αυτό γίνεται μόνο αφού λάβουμε την παραγγελία σας και βεβαιώσουμε την πληρωμή των τελών καταχώρησης. Γίνεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη μέρα και εφόσον έχει γίνει και βεβαιωθεί η πληρωμή των τελών καταχώρησης. Αυτό ισχύει και για την πληρωμή με πιστωτική κάρτα και για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Εργάσιμες μέρες θεωρούνται Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9.00-17.00 πλην αργιών.

Δεν έχουμε καμία ευθύνη εάν κατά τη διαδικασία παραγγελίας και μέχρι την πρωτοκόλληση της αίτησης από το μητρώο, μετά και την βεβαίωση πληρωμής, κάποιος άλλος σε άλλο καταχωρητή στείλει αίτηση εκχώρησης για το ίδιο όνομα και η αίτηση πρωτοκολληθεί στο μητρώο νωρίτερα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να αναζητήσετε και κατοχυρώσετε κάποιο άλλο domain.

Η ανανέωση ονόματος χώρου γίνεται μόνο εφόσον βεβαιωθεί η πληρωμή. Γίνεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη μέρα και εφόσον βεβαιωθεί η πληρωμή των τελών ανανέωσης. Εργάσιμες μέρες θεωρούνται Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 - 17:00 πλην αργιών. Οι ενέργειες ανανέωσης θα πρέπει να γίνονται το αργότερο 3 μέρες πριν τη λήξη του ονόματος χώρου για να διασφαλιστεί το όνομα. Αν σταλλεί αίτηση ανανέωσης την ίδια ή την προηγούμενη εργάσιμη μέρα της λήξης του ονόματος, δεν διασφαλίζεται η ανανέωση και το όνομα μπορεί να λήξει. Τα gr domains που έχουν λήξει δεσμεύονται για διάστημα 15 ημερών, κατά το διάστημα αυτό το όνομα μπορεί να κατοχυρωθεί και πάλι μόνο από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του. Μετά την πάροδο 15 ημερών το όνομα μένει ελεύθερο, κάθε δικαίωμα του προηγούμενου ιδιοκτήτη πάνω στο όνομα παύει να ισχύει, και μπορεί να κατοχυρωθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.