Ποιο είναι το linux path για τις ιστοσελίδες μου στους servers της GREECE.COM.GR ?

Το linux path ή absolute path για το website σας θα είναι: /home/username/public_html/ όπου username χρησιμοποιείτε αυτό που θα λάβετε με τις οδηγίες χρήσεως. Το /home/username/ directory είναι το αρχικό directory όπου έχετε πρόσβαση μέσω FTP ή File Manager. Στο /home/username/public_html/ directory βρίσκονται τα αρχεία και οι σελίδες του website σας τα οποία αποτελούν τήν ιστοσελίδα σας.