Χρήσιμα βοηθητικά δωρεάν προγράμματα.

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

PuTTY
Telnet/SSH client για Windows. Επιτρέπει την διαχείριση των αρχείων του site σας μέσω του πρωτοκόλλου OpenSSH. Λογισμικό ανοικτού κώδικα.
 Download

WinSCP
FTP client για Windows. Επιτρέπει την διαχείριση των αρχείων του site σας μέσω FTP σύνδεσης με τον server. Λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Download

Core FTP
FTP client για Windows. Επιτρέπει την διαχείριση των αρχείων του site σας μέσω FTP σύνδεσης με τον server
Download
Thunderbird
Email client για Windows. Διαχειριστείτε την αλληλογραφία σας μέσω του Mozilla Thunderbird
Download
Firefox
Περιηγητής διαδικτύου στα ελληνικά για Windows. Ο Firefox είναι ένας ασφαλής και γρήγορος browser για να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.
Download