Μπορώ να έχω email διευθύνσεις για όλα τα domains που έχω ανοίξει στο πακέτο φιλοξενίας μου?

Βεβαίως, μπορείτε να δημιουργήσετε email διευθύνσεις για όλα τα addon domains, parked domains, και subdomains που φιλοξενείτε στο πακέτο σας.

Για να δημιουργήσετε email διευθύνσεις χρησιμοποιήστε την επιλογή "Mail" στο cpanel.