Πως μπορώ να δημιουργήσω μια νέα βάση MySQL ?

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα βάση δεδομένων επιλέγοντας το εικονίδιο MySQL από το cpanel. Της δίνετε ένα όνομα (dbname). Σε αυτό προστίθεται το account username σας και το πλήρες όνομα της βάσης είναι username_dbname. Επίσης ορίζετε έναν user στην database δηλώνοντας ένα username και password, Στο τελικό username προστίθεται το account username σας και το πλήρες dbusername θα είναι username_dbusername. Τέλος δηλώνετε τον user στην βάση δεδομένων. Επιλέγετε τον user και την database από το drop-down menu στον MySQL manager και στην συνέχεια πατάτε "Add User To Database".