Ναι, μπορείτε να έχετε πρόσβαση είτε μέσω http://yourdomain.gr είτε μέσω http://www.yourdomain.gr , όπου yourdomain.gr το όνομα (domain name) του site σας. Για να έχετε secure ( ασφαλή) πρόσβαση μέσω https, χρειάζεται η εγκατάσταση SSL certificate, το οποίο σας δίνουμε ΔΩΡΕΑΝ με το πλήρες και επαγγελματικό πακέτο.
Ενα subdomain δείχνει σε υποκατάλογο του κύριου ονόματος. Για παράδειγμα το test.yourdomain.gr δείχνει στον φάκελο /test κάτω από το κύριο όνομα yourdomain.gr. Τα περιεχόμενά του είναι ξεχωριστά από το υπόλοιπο site , λειτουργεί δηλαδή σαν ένα ανεξάρτητο site και έχει πρόσβαση με το subdomain name "test.yourdomain.gr".
Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αναβαθμίσετε το πακέτο φιλοξενίας που έχετε σε μεγαλύτερο πακέτο πληρώνοντας την διαφορά για τον χρόνο που απομένει εως την λήξη της φιλοξενίας.
Tagged under
Το Cpanel (control panel) είναι ο πίνακας ελέγχου που σας παρέχουμε δωρεάν για τη διαχείριση των υπηρεσιών του πακέτου φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας. Όλα τα πακέτα φιλοξενία παρέχουν Cpanel. Πρόσβαση στο Cpanel έχετε μέσω "http://yourdomain.gr/cpanel" όπου yourdomain.gr το όνομα (domain name) της ιστοσελίδας σας. .
Σελίδα 1 από 5