1. Εξαγωγή Export MySQL Database Για να πάρετε αντίγραφο backup μιας βάση δεδομένων mysql μέσω SSH, εκτελέστε την παρακάτω εντολή: mysqldump -u username -p database_name > dbname.sql Αμέσως μετά θα σας ζητηθεί το password της βάσης, γράψτε το password και πατήστε Enter. Το αρχείο dbname.sql είναι ένα αντίγραφο της βάσης…
Tagged under
Για να εισάγετε μια βάση δεδομένων mysql ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: Εφόσον έχετε το backup της βάσης σε μορφή .sql , συνδεθείτε στο cpanel σην διεύθυνση http://www.yourdomain.gr/cpanel , όπου yourdomain.gr είναι το όνομα του ιστοτόπου σας. Επιλέξτε το εικονίδιο 'phpMyAdmin' Επιλέξτε από την αριστερή στήλη τη βάση δεδομένων mysql στην…
Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα βάση δεδομένων επιλέγοντας το εικονίδιο MySQL από το cpanel. Της δίνετε ένα όνομα (dbname). Σε αυτό προστίθεται το account username σας και το πλήρες όνομα της βάσης είναι username_dbname. Επίσης ορίζετε έναν user στην database δηλώνοντας ένα username και password, Στο τελικό username προστίθεται το account…
Μπορείτε να πάρετε αντίγραφο (backup) μιάς βάσης δεδομένων mysql μέσα από το phpMyAdmin που βρίσκεται στο cpanel. Πατήστε στο εικονίδιο phpMyAdmin, επιλέξτε την database της οποίας θέλετε να πάρετε backup και πατήστε στην επιλογή "Export". Πατήστε το check box "Αποστολή", δώστε το όνομα που θέλετε στο αντίγραφο και πατήστε "Εκτέλεση".
Σελίδα 1 από 2