Μπορώ να έχω πρόσβαση στο site μου πριν την ενεργοποίηση του domain name?

Ναι, μπορείτε να βλέπετε το website σας μέσω της προσωρινής διεύθυνσης που σας παρέχουμε πριν την ενεργοποίηση ή την μεταφορά του ονόματος σας (domain name) 

την προσωρινή διεύθυνση θα την λάβετε με τις οδηγίες χρήσεως και είναι της μορφής "http://ipaddress/~username/" , όπου ipaddress η ip του server σας και username αυτο που θα έχετε για FTP και cpanel.