Μπορώ να φιλοξενήσω περισσότερα από ένα ονόματα (domain names) στο πακέτο φιλοξενίας (web hosting) ?

Μπορείτε να φιλοξενήσετε περισσότερα από ένα ονόματα είτε σαν Parked Domains είτε σαν Addon Domains.

Τα parked domains είναι δευτερεύοντα ονόματα του κύριου ονόματος. Δείχνουν στην ίδια ακριβώς σελίδα με το κύριο όνομα του ιστοτόπου. Η υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας και έχετε την δυνατότητα να βάλετε άπειρα parked domains.

H υπηρεσία addon domain σας επιτρέπει να έχετε ένα επιπλέον εντελώς ξεχωριστό site κάτω από το ίδιο πακέτο φιλοξενίας.

Οταν ανοίγετε ένα addon domain δημιουργείται ένας υποκατάλογος μέσα στο /public_html directory όπου ανεβάζετε τα περιεχόμενα του επιπλέον website.

Αρα έχετε 2 ανεξάρτητα sites κάτω από το ίδιο account. Στο Επαγγελματικό πακέτο φιλοξενίας έχετε την δυνατότητα φιλοξενίας πολλαπλών ιστοσελίδων με πολλαπλά addon domains και ξεχωριστά sites για το καθένα.